Rehabilitacja po urazach

Fizjoterapia neuropsychologiczna to ogół ćwiczeń oraz specjalistycznych zajęć, które skupiają się głównie na ulepszeniu funkcjonowania procesów poznawczych, jak i emocjonalnych u chorych pacjentów. Dysfunkcje są spowodowane uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego w wyniku udaru, nowotworu czy też wypadku komunikacyjnego.

rehabilitacjaPod pojęciem zaburzeń procesów poznawczych rozumie się zarówno problematyczność w odbiorze bodźców – dla przykładu może to być nierozumienie mowy przez pacjenta, kłopot w określeniu bodźców dotykowych, jak i brak zdolności do samodzielnego porozumiewania się z bliskim otoczeniem, znaczne osłabienie pamięci, trudności z koncentracją. U chorego bardzo często można także zaobserwować zmiany związane z jego zachowaniem tj. chwiejności emocjonalne (od depresji po stany euforii) a także brak kontroli nad własnymi emocjami. Rehabilitacja neuropsychologiczna jest niezwykle ważna nie tylko w kwestii przywracania sprawności ruchowej, ale przede wszystkim ma kluczowe znaczenie w przypadkach, gdy u pacjenta zauważalna jest zmiana osobowości, wspomniane już zaburzenia emocjonalne oraz trudności w kontakcie z otoczeniem. Te problemy zwykle stanowią spore obciążenie dla rodziny chorego więc sugeruje się uczestnictwo w niektórych zajęciach, pacjenta razem z najbliższymi dla niego osobami. Niemal na każdym kroku podkreśla się, iż rehabilitacja neuropsychologiczna musi być zastosowana jak najszybciej, bowiem sutki odniesionych urazów w postaci ograniczonych interakcji z otoczeniem zewnętrznym oraz stracenie dotychczasowej roli społecznej, bardzo często przekłada się na utratę motywacji i chęci do pracy w celu przywrócenia sprawności fizycznej, jak i psychicznej pacjenta.

Taka forma fizjoterapii w Polsce niestety nie jest zbyt doceniana, gdyż tylko dla niektórych przypadków m.in. zaburzeń mowy, leczenie jest powszechnie dostępne i dofinansowywane z Narodowego Funduszu Zdrowia. W związku z tym cała terapia jest związana z wysokimi kosztami, które musi ponieść chory a leczenie neuropsychologiczne niestety zazwyczaj jest procesem długotrwałym.